O autorze

Ryszard Stocki – psycholog. Od 1992 r. konsultant i trener zarządzania. Autor pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”. Obecnie głównym tematem jego badań jest styl życia i wpływ duzych międzynarodowych korporacji na zmiany w tym obszarze. Przez dwa lata prowadził badania spółdzielni w Kanadzie, na Saint Mary’s University, a następnie przez kolejny rok – w Hiszpanii na Uniwersytecie Mondragon. Praktycznym efektem tych prac są narzędzia pozwalające zdiagnozować stan organizacji (firm) oraz zagrożenia jakie mogą z nich płynąć dla ich członków i/lub pracowników. Są one dostępne w trzech językach na stronie http://myindex.stocki.org. Obecnie na kanale youtube „Nieobliczalny eksperyment” nagrywa filmy na temat współczesnych mitów. Jest członkiem założycielem Instytutu Karola Wojtyły – Fundacji Naukowej w Krakowie. Prywatnie jest mężem i ojcem ośmiorga dzieci oraz dziadkiem stale rosnącej liczby wnucząt :). Wędrówki po odludziach, kajakowanie, fotografowanie, tango, amatorskie stolarstwo czy ślusarstwo – to jego sposoby na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Dodaj komentarz