Opinie czytelników

Książka Ryszarda Stockiego jest bardzo niebezpieczna. Po pierwsze, można zaczytywać się w niej godzinami, bez końca, bo każdy poruszany temat pobudza potrzebę dalszego czytania. Ale główne niebezpieczeństwo jest związane z tym, że sami zaczynamy myśleć, i to krytycznie – o pułapkach cywilizacyjnych, w które tak łatwo daliśmy się złapać. 

Prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

Życie jest złożone, to truizm. Natomiast wyzwaniem jest to, jak tę złożoność ująć i opisać. Każdy czuje się bowiem specjalistą od życia codziennego. Sztuka życia wymyka się zazwyczaj kategoryzacji. Autor podejmuje to wyzwanie. Życiowy sukces rozkłada umiejętnie na czynniki pierwsze, postuluje odważne i dalekowzroczne zmiany, daje mądre, codzienne rady, wypunktowuje słabe, krytyczne punkty naszej cywilizacji, łącząc różne gałęzie życia społecznego.  Okazuje się, że często nasze codzienne wybory mają źródła w gabinetach wielkich korporacji, polityce edukacyjnej,  czy modzie nakręcanej przez media. Czyli daleko od nas. Zbyt często za daleko od naszego osobistego spełnienia i szczęścia. Tym wszystkim może zajmować się postulowana nowa dziedzina wiedzy – life style science. Badać, które nasze wybory z czasem okazują się naprawdę doniosłe i słuszne i czy opłaca się inwestować w życie zwykłych obywateli. Gorąco polecam tę książkę, szczególnie tym wszystkim, którzy lubią wyznaczać nowe horyzonty. To książka z pewnością przełomowa. Nawet jeśli nie we wszystkim zgodzicie się Państwo z autorem, na „swoje” poglądy spojrzycie zupełnie inaczej!

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Instytut „Ona i On”

Jesteśmy świadkami wielorakich kryzysów – kryzysy polityczne, społeczne, moralne, kryzysy związane z funkcjonowaniem podstawowych instytucji takich jak służba zdrowia czy szkolnictwo dotykają nas bezpośrednio i negatywnie wpływają na nasze życie. Czy możemy ich uniknąć albo, co najmniej, ograniczyć ich negatywny wpływ na nas samych i naszych najbliższych? Na to pytanie odpowiada książka dr hab. Ryszarda Stockiego „Nieobliczalny eksperyment.” Jak sam Autor deklaruje, pisze On tę książkę „aby pokazać wzajemne zależności między zdrowiem, rodziną, mediami, edukacją a Kościołem.” Dlaczego akurat taki wybór tematyczny? Ponieważ tych pięć dziedzin należy do podstawowych aspektów naszego życia. 

Aby czemuś zaradzić, trzeba to zrozumieć. Autor dogłębnie analizuje specyfikę działania wybranych przez siebie dziedzin naszego życia. Podaje studium przypadków, analizuje mity, świadomie kreowane przez różne środowiska, między innymi, środki masowego przekazu czy wielkie korporacje. Opisuje mechanizmy zjawisk patologicznych, co mu przychodzi tym łatwiej, że jest doświadczonym naukowcem, zajmującym się badaniem patologii w różnego typu organizacjach. Olbrzymią zaletą książki jest staranne poparcie tez głoszonych przez Autora badaniami naukowymi – w książce podane są odnośniki i linki do publikacji naukowych i opinii ekspertów, często do prac mało znanych, gdyż pisanych w różnych językach i niedostępnych po angielsku.  

Jak już wspomniałem, przedmiotem analizy są liczne patologie, powszechnie obecne w życiu codziennym, często świadomie kreowane przez wielkie korporacje, które chcą „wyhodować” bezrefleksyjnego, idealnego z ich punktu widzenia, konsumenta. Pokazane jest, na przykład, w jaki sposób celebryci kreowani są jako wzorce i jak bardzo obraz ich życia kreowany przez media odbiega od rzeczywistości. Wyniki badań, wg których wyłaniane są „najszczęśliwsze kraje świata” są konfrontowane z analizą, w których krajach jest największa podaż leków antydepresyjnych. Okazuje się, że obie powyższe listy w dużej mierze się pokrywają a oficjalna nauka w uzyskanych wynikach nie dostrzega żadnej sprzeczności.  To tylko dwa z licznych przykładów podanych w książce i obszarów analizy.

Autor nie zostawia nas jednak na etapie ukazania patologii. Postuluje, abyśmy wzięli odpowiedzialność za nasze życie i pokazuje, jak można zminimalizować wpływ negatywnych zjawisk społecznych. Oczywiście, nie jest to łatwe, wymaga m.in. pracy nad sobą i refleksji jak również otwartości na dialog z drugim człowiekiem, w tym umiejętności rzeczowej analizy argumentów, co jest tym trudniejsze, że „kiedy emocje są zaangażowane, argumenty nie mają znaczenia.” Książka jest obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy nie chcą być manipulowani, natomiast chcą świadomie kształtować swoje życie zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Będzie też cenną pozycją dla naukowców – psychologów, socjologów, kulturoznawców i filozofów nie tylko z powodu ciekawych tez Autora, ale również ze względu na wspomniane dobre opracowanie aspektu bibliograficznego.                                                                                                                              

Prof. dr hab. Andrzej Bielecki

Jedna z najbardziej odkrywczych książek, jakie czytałem. Zupełnie możliwe, że lektura Cię zmęczy – jak szybkie wejście na wysoką górę. Może nawet zezłości – jak posłaniec przynoszący trudną wiadomość. Tak czy inaczej, będziesz miał zdecydowanie inną perspektywę.

Krzysztof Nędzyński, ekonomista

W czasach wzrastającego chaosu i niepewności wiele osób poszukuje odpowiedzi prostych i niewymagających wysiłku zmian stylu życia – w tej książce tego nie znajdą. Jeśli jednak pozwolą autorowi poprowadzić się przez konkretne, szokujące nieraz historie i kluczowe szczegóły złożoności świata, znajdą w nim cennego przewodnika w odkrywaniu tego, czego ludzie szukają od zawsze: prawdy, dobra i piękna.

Michał Baran, Sekretarz Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS

Autor w obecnej monografii podejmuje trudne zagadnienia współczesnego świata dotąd rzadko lub niekiedy w ogóle nie analizowane. Dąży do znalezienia odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Pytania “dlaczego” są konieczne – jak pisze Autor – ponieważ pomagają one człowiekowi podejmować różnorakie decyzje, a rodzaj decyzji decyduje często o jego człowieczeństwie. Treść książki jest bardzo bogata. Uwrażliwia współczesnego człowieka bardziej na to, co dzieje się wokół niego, a w konsekwencji w nim samym. Uważam, że książka jest przeznaczona dla każdego. Szczególnie dla tych osób, które chcą bardziej zrozumieć samych siebie, szerzej spojrzeć na otaczający ich świat z jego ograniczeniami i nie zawsze z szlachetnymi propozycjami i z twórczymi pomysłami.

Prof. Stanisław Głaz

                                                                         

Otrzymałam link do książki, którą zaczęłam czytać od razu, od polskiego rana i nie mogę się oderwać. Jest fantastycznie multidyscyplinarna i – poza niepokojącą diagnozą rzeczywistości – zawiera masę cennej wiedzy, co u mnie osobiście, co któryś akapit wywołuje wyrzut dopaminy! Entuzjazmem chciałam podzielić się od razu. Cieszę się, że powstała książka tak cenna i to w naszym języku, więc nie traci się na tłumaczeniu.

Aneta Uranek, HRM

No, całkiem niezła 🙂 A poważnie, to jest to jedna z trudniejszych książek jakie czytałam. Wymaga od czytelnika sporej otwartości i gotowości na zmianę. Wręcz myślę, że trzeba być świętym, żeby jej treści w pewnym momencie nie odrzucić.

Klaudia Stocka, żona

1 komentarz do “Opinie czytelników”

  1. W wielu z nas tlą się cały czas pytania o wpływ cywilizacji i systemu opieki zdrowotnej na nasze zdrowie, pytania o rolę mediów i o zagrożenia dla rodziny. Dla ludzi wierzących ważną jest refleksja o odpowiedzi religii i Kościoła na te zagrożenia.
    Pytanie te rodzą się więc w nas, ale zabiegani nie mamy okazji, by choćby je sformułować, nie mówiąc już o podjęciu próby niepowierzchownej odpowiedzi. Nawet gdy znajdzie się chwila by porozmawiać dłużej z kimś poszukującym tak jak my, rozmowa schodzi zwykle na bieżące, zawsze budzące emocje, doraźne spory polityczne i społeczne.
    Ryszard Stocki w swojej książce „Nieobliczalny Eksperyment” formułuje te pytania, pytania o świat, zdrowie, media, rodzinę i Kościół, identyfikując zagrożenia obecne w chaotycznej współczesności. Autor przedstawia nam swoje diagnozy i co również istotne proponuje strategie naszych zachowań wobec zauważanych zagrożeń. Z niektórymi z nich można się naturalnie nie zgadzać, ale są one ciekawym punktem wyjścia do naszych przyszłych dyskusji.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz